Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Birimine İzleme Değerlendirme Uzmanı Alımı


SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ KAPSAMINDA İZLEME DEĞERLENDİRME UZMANI ALIMI
Başvuru Kodu: İDU

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (Dünya Bankası) bir ikraz temin etmiştir.

Bu İkraz kapsamında, Sağlık Bakanlığı Proje Yönetimi Destek Birimi (PYDB)’nde istihdam edilmek üzere bir İzleme Değerlendirme Uzmanı alınacaktır.
İstihdam edilecek İzleme Değerlendirme Uzmanından; Değişim Yönetimi Uygulama Planının hazırlanmasında görev alması, İzleme Değerlendirme Sisteminin oluşturulmasında görev alması, Koordinatörlükçe gerçekleştirilen organizasyon faaliyetleri kapsamında Organizasyon Değerlendirme Anketinin hazırlanmasında görev alması ve Değişimin kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalara rapor içerikleri ile katkıda bulunması beklenmektedir.

ADAYLARIN AYRINTILI OZGEÇMİŞLERİNİ EN GEÇ 12.12.2012 TARİHİ SAAT 18.00’E KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN E-POSTA ADRESİNE GÖNDERMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. BAŞVURULARDA İLGİLİBAŞVURU KODUNUN BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
E-POSTA: trhealth@saglik.gov.tr
YALNIZCA KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARA GERİ BİLDİRİM YAPILACAKTIR.


Adayda Aranan Özellikler:
Danışman şu niteliklere sahip olacaktır;
§ Üniversitelerin Endüstri ve İşletme Mühendisliği veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden lisans mezunu olmuş ve alanlarında yüksek lisans yapmış olmak.
§ Analiz ve Raporlama ile ilgili en az 3 yıl deneyimli olmak.
§  MS Ofis Programlarını (Excel, Word, Powerpoint, MS Project 2010 vb.) iyi düzeyde kullanabilmek
§ KPDS/ÜDS 70 veya diğer dil sınavlarından (TOFEL vb.) KPDS/ÜDS 70 puanına eşdeğer puan almış olmak.
§ İngilizce dil belgesinin son 3 (üç) yıl içinde alınmış olması,
§ Ülke genelinde bir projenin izleme değerlendirme sisteminin oluşturulması ya da sistem tasarımında ekip üyesi olarak en az 2 yıl aktif görev almış olmak tercih sebebidir.
§ Doktora ya da yüksek lisans tezi, bir sistemin incelenmesi ile ilgili olan adaylar konu ile ilgili 2 yıl deneyimli kabul edilecektir.
§ Adayların aşağıdaki eğitimleri almış olmaları kendileri için avantaj oluşturacaktır.
  İzleme Değerlendirme Eğitimi
  Risk Yönetimi
  Proje Yönetimi Eğitimi (PMP)
  Raporlama Teknikleri
  Değişim Yönetimi Eğitimi
  Yalın 6 Sigma Eğitimi
  Etkili Sunum Teknikleri
  Etkili İletişim Becerileri

Yeterlilikler:
  Teknik ve idari rapor yazma bilgisine sahip,
  Takım çalışmasına uyum becerisi gelişmiş,
  İletişim yeteneği gelişmiş,
  Risk öngörü becerisi gelişmiş
  İyi gözlemleme yeteneği olan
 Sağlıkta Dönüşüm Programında görev almış olan adaylar için bu deneyim avantaj oluşturacaktır.

0 yorum :

Yorum Gönder

1