Header Ads

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Geçici Personel alımı

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne  geçici görevle personel alınacaktır.

Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mevzuat İşleri Daire Başkanlığı ile Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığında geçici görevle çalıştırılmak üzere personel görevlendirilecektir.

Genel Başvuru Şartları:
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları merkez ve taşra teşkilatında halen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapmakta olan (sözleşmeli çalışan personel ve zorunlu hizmeti bulunan personel
ile ebe, hemşire ve sağlık memuru(toplum sağlığı) kadrosunda bulunan personel hariç),
En az dört yıllık fakülte mezunu olmak,
Bilgisayar ve ofis programlarını kullanabiliyor olmak,
Analitik düşünce, yorumlama ve analiz yeteneği ile iş yürütme becerisine sahip ve takım çalışmasına yatkın olmak,
Araştırmaya ve kendini geliştirmeye önem veren, sorumluluk sahibi olan,
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak,
Kişiler aranmaktadır.

 Mevzuat İşleri Daire Başkanlığı için aranan diğer nitelikler şunlardır; 
Tercihen Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
Ebe, hemşire ve sağlık memuru(toplum sağlığı) kadrosunda bulunanlar Hukuk Fakültesi mezunu olmak kaydıyla başvuru yapabilecektir.
Tercihen mevzuat ve yazışmalar konusunda bilgi sahibi olmak,

Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı için aranan diğer nitelikler şunlardır; 
Denetim konusunda tecrübeli olmak.
Tercihen istatistik, analiz ve raporlama konularında deneyimli olmak,

Başvuru yapmak isteyen personelin ekte yer alan fotoğraflı özgeçmişi eksiksiz bir şekilde doldurarak 30.04.2013 tarihi mesai bitimine kadar Mevzuat İşleri Daire Başkanlığında görev almak için shgm.mevzuatisleri@saglik.gov.tr;  Denetim ve Değerlendirme Daire başkanlığında görev almak için shgm.denetim@saglik.gov.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir.


Mevzuat İşleri Daire Başkanlığının Görevleri
 (1) Mevzuat işleri daire başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Mevzuat işlemleri;
1) Diğer daire başkanlıklarının görev alanına giren konularda gerektiğinde görüş oluşturulmasına katkı vermek,
2) Genel Müdürlükçe hazırlanacak mevzuat çalışmalarını ilgili daire başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek,
3) Genel Müdürlük görev alanına giren konularda yapılan kanun tasarısı ve kanun teklifleri, yönetmelik taslakları hakkında ilgili daire başkanlıklarının görüşünü almak suretiyle görüş bildirmek,
b) Genel Müdürlüğü ilgilendiren davaların takibi ve koordinasyonu işlemleri;
1) Davalara ilişkin, ilgili daire başkanlıkları ve valilikler ile koordinasyonu sağlayarak, savunma taslağı ve Genel Müdürlük görüşü oluşturmak,
2) Genel Müdürlüğe tebliğ edilen yargı kararları ve icra dairesi müzekkerelerini valiliklere ve ilgili daire başkanlıklarına bildirmek,
c) Genel Müdürlük görev alanına giren yazılı ve sözlü soru önergelerine, ilgili daire başkanlıkları ve birimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak cevap oluşturmak,
ç) Bilgi edinme başvurularına yönelik iş ve işlemleri koordine etmek,
d) Yüksek Sağlık Şurasının sekretarya işlemlerini yürütmek,
e) Uzlaştırma prosedürü iş ve işlemlerini yürütmek,
f) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Denetim ve değerlendirme daire başkanlığının Görevleri
 (1) Denetim ve değerlendirme daire başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine uygunluk denetimini, Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Bağlı Kuruluş Denetim Birimleri ile işbirliği içerisinde yürütmek ve gerekli yaptırımları uygulamak veya uygulatmak,
b) Özel sağlık kuruluşlarının denetimine ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak,
c) Özel sağlık kuruluşlarının iş ve işlemleri hakkında şikâyet başvurularını değerlendirmek, gerektiğinde inceleme yapmak,
ç) Bakanlık sağlık denetçilerince yapılan olağan ve olağandışı denetim raporlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
d)  Sağlık kurum ve kuruluşlarında performans denetimi yapmak,
e) Sağlık kurum ve kuruluşlarınca yapılan bilgilendirme ve tanıtımlarla ilgili gerektiğinde inceleme yapmak, mevzuata aykırılığı tespit edilenler ile ilgili gerekli yaptırımları uygulamak veya uygulatmak,
f) Sağlık kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri hakkında gerektiğinde denetim ve değerlendirme yapmak amacıyla bilimsel nitelikli komisyonlar kurmak,
g) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.