Header Ads

Nüfus Oranlarına Göre Ateist Ülkeler Dünya'da ki Ateist Nüfusu

Herhangi bir toplumda kaç kişinin Tanrı’ya inanıp inanmadığını belirlemede metodolojik zorlukların olduğu aşikardır. İnsanlar anketlere katılmak için can atmazlar ve katılımın yüzde elliden az olduğu anketlerin genellenmesi sorunludur. Aynı şekilde, katılanların rasgele seçilmediği anketler de genellenemez.
Oranlara ulaşmadaki bir diğer sorun da politik ve kültürel ortamlardır. Katılanların kimliğinin gizliliği garanti edilse bile, inanma ya da inanmama özgürlüğünün totaliter bir rejim tarafından baskı altına alındığı toplumlarda, bireyler dürüst cevap vermekten çekinirler. Devlet baskısı olmayan “rahat” toplumlarda bile, “ateist” kelimesine yüklenen negatif anlamlar sonucunda, Tanrı’ya inanmadığını açıkça belirten bireyler bile kendilerine “ateist” etiketini yapıştırmakta pek de hevesli değillerdir. Örneğin bir araştırmaya göre (Greeley, 2003) Norveçlilerin %41′i, Fransızların %48′i ve Çeklerin %54′ü Tanrı’ya inanmadıklarını söylerken, bu insanların sırasıyla %10, %19 ve %20′si kendilerini “ateist” olarak tanımlamaktadır. Bir diğer problem de terminoloji ile ilgili. “Dindar” ya da “Tanrı” kelimeleri farklı toplumlarda farklı anlamlar alabilmekte, bu da toplumlar arası karşılaştırmaları güç kılmaktadır.
Bunları akılda tutarak bu konuda ulaşılan sonuçlara bakalım. Oranlar, en erken 90′ların başı, en geç ve çoğunlukla da 2004 yılında yapılan anket sonuçlarını göstermektedir. Sonuçların çoğu Inglehart ve arkadaşları tarafından 2004 yılında yapılan anketlerden gelmekte ve kendini “inanmayan, agnostik ya da ateist” olarak tanımlayan insanların toplam nüfusa oranlarını göstermektedir (agnostik olmak ve ateist olmak aynı şey değildir ancak agnostisizm “zorunlu olarak” negatif ateizmi barındırır. Bu önemli ayrım için şurdaki yazıya bakabilirsiniz).

Ateizm
Latin Amerika
Meksika: %2–7
Arjantin: %4–8
Uruguay: %12
Şili: %3
El Salvador, Guatemala, Bolivya, Brezilya, Kosta Rika, Kolombiya, Ekvador, Nikaragua, Panama, Peru, Paraguay, Venezuela: %0–2

Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, ABD
Avustralya: %25
Kanada: %28
Yeni Zelanda: %20–22
ABD: %6–9
Avrupa
Britanya: %31–44
Fransa: %43–54
İsveç: %46–85
Danimarka: %43–80
Norveç: %31–72
Finlandiya: %28–60
Hollanda: %39–44
Almanya: %41–49
İsviçre: %17–27
İspanya: %15–24
İtalya: %6–15
Belçika: %42–43
Arnavutluk: %8
Bulgaristan: %34–40
Çek Cum.: %54-61
Slovakya: %10–28
Hırvatistan: %7
Bosna: %6
Romanya: %4
İrlanda: %4–5
Portekiz: %4–9
Slovenya: %35–38
Macaristan: %32–46
Polonya: %3–6
İzlanda: %16
Yunanistan: %16
Kıbrıs: %4
Türkiye: %0–2

Rusya ve Doğu Bloğu Ülkeleri
Rusya: %24–48
Beyaz Rusya: %17
Ukrayna: %20
Letonya: %20–29
Litvanya: %13
Estonya: %49
Ermenistan: %14
Azerbeycan: %0–1
Gürcistan: %4
Kazakistan: %11–12
Kırgızistan: %7
Moldova: %6
Özbekistan: %4
Tacikistan: %2
Türkmenistan: %2
Asya

Çin*: %8–14
Hindistan: %3–6
Japonya: %64–65
Vietnam: %81
Tayvan: %24
Kuzey Kore*: %15
Güney Kore: %30–52
Moğolistan: %9
Kamboçya: %7
Singapur: %13
İran: %0–5
Endonezya, Bangladeş, Brunei, Tayland, Sri Lanka, Malezya, Nepal, Afganistan, Pakistan, Filipinler: %0–1

Afrika*—
Kongo: %2–3
Zimbabwe: %4
Mozambik: %5
Güney Afrika: %1
Diğer: %0–1

Orta Doğu
Lübnan: %3
İsrail: %15–37
Ürdün: %1–5
Mısır: %1–5
Irak, Suriye, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen: %0

Karayipler
Küba: %7
Trinidad ve Tobago: %9
Jamaika: %3
Haiti: %0–1
Dominik Cum.: %7
* Çeşitli sebeplerden pek de güvenilir olmayan sonuçlar

Ateist nüfus oranında ilk 50—–
1. İsveç %46–85
2. Vietnam %81
3. Danimarka %43–80
4. Norveç %31–72
5. Japonya %64–65
6. Çek Cumhuriyeti %54–61
7. Finlandiya %28–60
8. Fransa %43–54
9. Güney Kore %30–52
10. Estonya %49
11. Almanya %41–49
12. Rusya %24–48
13. Macaristan %32–46
14. Hollanda %39–44
15. Britanya %31–44
16. Belçika %42–43
17. Bulgaristan %34–40
18. Slovenya %35–38
19. İsrail %15–37
20. Kanada %19–30
21. Letonya %20–29
22. Slovakya %10–28
23. İsviçre %17–27
24. Avusturya %18–26
25. Avustralya %24–25
26. Tayvan %24
27. İspanya %15–24
28. İzlanda %16–23
29. Yeni Zelanda %20–22
30. Ukrayna %20
31. Beyaz Rusya %17
32. Yunanistan %16
33. Kuzey Kore %15
34. İtalya %6–15
35. Ermenistan %14
36. Çin %8–14
37. Litvanya %13
38. Singapur %13
39. Uruguay %12
40. Kazakistan %11–12
41. Estonya %11
42. Moğolistan %9
43. Portekiz %4–9
44. ABD %3–9
45. Arnavutluk %8
46. Arjantin %4–8
47. Kırgızistan %7
48. Dominik Cum. %7
49. Küba %7
50. Hırvatistan %7

Dünyada ateist kişi sayısı (tahmini): 505–749 milyon

Bu sayı dünyadaki Mormonların 58 katı, Yahudilerin 41 katı, Sihlerin 35 katı ve Budistlerin 2 katıdır. Ateizmi bir inanç olarak düşündüğümüzde Hıristiyanlık (2 milyar), İslam (1,2 milyar) ve Hinduizm’den (900 milyon) sonra dünyada dördüncü sıradadır.
Yorumlar:
İnançsızlık konusunda uluslar arasındaki bu ciddi farklılıkların hesabı nasıl verilebilir? Özellikle Güney Amerika, Afrika ve Güneydoğu Asya’da çok az ateist varken Avrupa’da bu sayının artmasının sebebi ne olabilir? Inglehart ve Norris’e (2004) göre, gıda, sağlık ve konut açısından “rahat” olan toplumlarda dindarlık azalmakta, insan hayatının daha az güvende olduğu toplumlarda ise dini inançlar güçlü kalmaktadır (İki istisna: Vietnam (%81 ateist) ve İrlanda (%4–5 ateist)).

Burada devlet baskısı ile gelen ateizmi (Rusya ve Kuzey Kore’de olduğu gibi) ve kendi kendine oluşan ateizmi (organik ateizm) ayırmak gerekiyor. Öyle görünüyor ki yüksek oranda organik ateizm olan toplumlar dünyadaki en sağlıklı, en zengin, en iyi eğitimli ve en özgür toplumlardır. 2004 yılında yayınlanan “İnsani Gelişim Raporu”na göre (okur-yazar oranı, kişi başına düşen gelir, eğitim seviyesi ve doğum anında tahmini yaşam süresi gibi kıstaslara göre hazırlanmış), en yüksek puanı alan ilk 5 ülke (Norveç, İsveç, Avustralya, Kanada ve Hollanda), organik ateizmin yüksek seviyede olduğu ülkelerdir.

Bir başka dikkat çeken husus da cinayet, bebek ölümleri ve cinsiyet eşitliği konularında iyi durumda olan toplumlar, yine organik ateizmin yüksek oranda görüldüğü toplumlardır. İntihar oranlarında ise bunun tersi bir durum söz konusudur.
Özetle, organik ateizm seviyesinin yüksek olduğu ülkeler toplumsal sağlık açısından ilerde olup, ateist sayısının yok denecek kadar az olduğu ülkeler bu açıdan geridedir. Tabii ki burada ateizmin toplumsal rahatlık ve sağlığa neden olduğu iddia edilemez. Vurgulamak istediğim ateizm ve toplumsal sağlık arasında bir korelasyon (ilgileşim??) olduğudur.
Bu veriler aynı zamanda tanrı inancının doğuştan geldiği, zihnimizin yapısının bir sonucu olduğu tezine de ağır bir darbe vurmaktadır.
Kaynak:

Phil Zuckerman, Atheism: Contemporary Numbers and Patterns (2007)

21 yorum:

 1. Yeni dünyanın su götürmez gerçeği ateizm herkes bir gün bunu anlayacak...

  YanıtlaSil
 2. Aynen, gelecek Ateizm'dedir...dinler terkedilmeli. O zaman dünayad gerçek anlamda barış olacaktır.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Savaşların sebebi güç mücadelesidir. Ateizm dünyadaki barışın gerekçesi olamaz zira güç mücadelesi dinden bağımsız olarak vardır. Din güç mücadelesinin bir sonucudur. Savaşları kızıştıran din yok olduğunda savaşlar azalabilir ama her zaman savaşlar olmaya devam edecektir.

   Sil
 3. Dinler yüzünden ölen insan sayısı kanser yüzünden insan sayısından çok daha fazla ve hala kansere çağre aranıyor.

  YanıtlaSil
 4. La önce çare yazmayı öğren unknown

  YanıtlaSil
 5. İslamla yönetilen ülkelerin durumu ortada,kan,vahşet, savaş,,, kötülemek için söylemiyorum gerçekler böyle, ve dünyanın en huzurlu ülkeleri de yukarida. Ve ne hikmetse Muslumanlar kâfir dedikleri ülkelere kaçıyor,

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İslam ülkelerinde petrol ve dogalgaz va da ondan allahsız vampirler saldırıyor dinsizden her türlü kötülük beklenir din nasihattır din nasihattır din nasihattır

   Sil
 6. Ateist insanlar aklını kullanma kabiliyeti edinememiş insanlardır. Bulutsuz bir gecede çimlerin üzerine uzanıp yıldızlara bakan ve aklını az da olsa çalıştırabilen bir insan bir yaratıcının var olduğunu anlar. Ki bu örnekten milyonlarca kat güvenilir örnekler var Allah'ın (ya da başkalarına göre yaratıcının) var olduğunu kanıtlayan.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu yıldızlar kadar hastalıklar da yaratmayı iyi biliyormuş

   Sil
  2. Nedense Kuran'ın mealini okuyup, tek Kuranla kalmayip arastiranlar ateist oluyor.kim aklını kullanmayıp körü körüne bağlanıyor tartışmayalım istersen?

   Sil
  3. aklını kullanma kabiliyetini edinememiş ha ciddi anlamda komik bi cümle kurdu koca yürekli mümin

   Sil
 7. Serhan şöyle bişey olduğunu düşün bide anlatıyorum.
  Semavi dinlerin hepsinin şeytan icadı olduğunu, gerçek yaratıcınında bu semavi dinlere inananları cehennem gibi bir yerde yakacağını ? Hani o kadar eminsiniz ya gerçek dinin Allah'ın dini olduğuna, Kur-an da da yazıyor inanmayan insanlara soracaklarmış biz size peygamber gönderdik gerçek dini anlattık neden inanmadinız yazıyorya hani, sana peygamber de gelmedi? Geçmiş zaman da gelmiş peygamberlerin kanıtı da yok :D hatta kaçıncı yüzyıla geldik daha dün yaşanmış olayı 100 farklı şekilde yorumlayan insan var hatta bunlar tarihçi,profesör,yazar grubu ?

  YanıtlaSil
 8. ATEİZM VE BARIŞ KELİMELERİNİ YAN YANA GÖRÜYORUM HEP ONUN İÇİN ATEİSTİNDE BARIŞINDA CANI CEHENNEME YAŞASIN KATLİAM

  YanıtlaSil
 9. Saçmalıktan ve abartıdan fazlası değil çoğu din, inanç modern dünyada olmamalılar.

  YanıtlaSil
 10. Arkadaşlar barışla ateizm birdir.Ateizm barışı getirir falan biseyler yazmissiniz.Ayrıca din olmasa savaşlar da olmaz demişsiniz..Görüşünüz yanlis degil ama pek doğru da değil.Savaş daha insanların inanç anlayislari gelismemisken,insnanligin tarimi bulmasiyle baslamisti zaten.Asil amac zenginlesmektir.Kompleks meselesi...Din değil.Ha dinin olduğu yerde savas artar fakat sebebi din degil insanlarin acgozlulugudur.Savaslarin nedeni olarak dinin gerekce gosterilmesi kolaydir.Bu arada farkettiyseniz bu saydiginiz savaslar yasanan musluman ulkelerinde petrol var...İngiltere,Amerika,Fransa,İsrail gibi ülkeler buradaki kaynaklari alabilmeleri icin dünya polisi olarak görünüp ülkeye girmeleri lazım.Bunu da ancak savaş çıkartarak yapabilirler.Arkadaşlar zaten hepiniz tarih derslerinde İngiltere'nin kışkırtmalarını,savaş çıkarmalarını,itilaf devletleriyle anlaşıp sahip olacaklari yerleri planlamasini hepiniz biliyorsunuzdur.Örnek olarak Musul'u kaybetmemiz(Atatürk sayesinde petrolün bir kısmini alabiliyoruz da).Hepsi kaynaklar icin bu savaslarin.
  Ha bu arada biri yazmis ki kurani arastiranlar hep ateist oluyor.Yalan...Ben kendim arastirdim ve baya ateist arkadaslarim da var.İnanıyorum...

  YanıtlaSil
 11. Sevgili ateist kardeslerim her insanin icinde Allah inanci olduguna inaniyorum ilerde basiniza bela geldiginde ilk yardim isteyeceginiz yaradan olacak insallah sizin icin gec olmaz

  YanıtlaSil
 12. Sevgili ateist kardeslerim Ne kadar inkar eysrnizfe her insanin icinde Allah inanci mevcuttur.Bir gun basiniza bela gelirse ilk siginacaginiz yardim isteyeceginiz varlik yaradanimiz olacak.Insallah gec kalmamis olursunuz

  YanıtlaSil

Blogger tarafından desteklenmektedir.