Header Ads

Mikroskop Nasıl Çalışır ?

Alet: Mikroskop
Mucit: Zacharias Janssen
Tarih: 1590
Kategori: Teknoloji
Mikroskobu, ilk önce Hollandalı Zacharias Janssen'in, 1590 dolaylarında bir teleskobu tadil etmek suretiyle meydana getirdiği kabul edilmektedir Mikroskoplarda da yakınsak mercek­lerden yararlanılır. Bu merceklerden objektif, gözlemi yapılan cismin gerçek görüntüsünü büyülterek verir; oküler ise, bir nesne olarak kabul edilen bu gerçek görüntünün gözlenmesinde bü­yüteç ödevini görür. Böylece cismin art arda büyümüş iki görüntüsü elde edi­lir. Objektif, odak uzaklıkları çok kısa olan birçok yakınsak mercekten meyda­na gelmiştir. Oküler ise, genellikle iki yakınsak mercekten yapılmıştır. Mik­roskop ayrıca, ışık sapınçlarını önleyici merceklerle donatılmıştır.
Mikroskopta bulunan bir dişli ayar vi­dası, âlete büyük bir hareket imkânı sağlar. Mikrometrik vida ise, ufak te­fek hareket değişiklikleriyle, görüntü­yü ayarlamaya yarar. Görüntünün yü­zeyi, gözlenen cismin yüzeyinden bü­yük olduğu için, bu görüntü, direkt olarak bakılan cisimden daha az aydın­latılmıştır. Bu bakımdan, görüntünün üzerine, bir kondansatör aracılığıyla ışın demeti düşürmek gerekir. Mikros-kopun tabanına yerleştirilmiş bir akım prizi, kondansatörü elektrik enerjisiyle besler. Gözlemi yapılacak cisme gelince, bunun, bir cam levha üzerine yerleşti­rilmiş, incecik ve yarı saydam bir kesit olması zorunludur. Bazı mikroskoplar­da fotoğraf makinesi de vardır.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.
1