Header Ads

Gök Dürbünü Nedir, Nasıl Çalışır?

Gök dürbünü, evrenin keşfinde insanlığın yol almasını sağlayan temel araçlardan birisidir. Bu konu hakkında hazırlayacağınız fen bilimleri ödevleri için kaynak olarak kullanacağınız ansiklopedik bilgileri hazırladık.
Alet: Gök Dürbünü
Mucit: *
Tarih: *
Kategori: Fizik
Gök dürbününde de, mikroskopta oldu­ğu gibi, iki yakınsak mercek düzeni bu­lunur: Oküler ve objektif. Oküler, ob­jektifin verdiği gerçek görüntünün in­celenmesinde, büyüteç ödevini yapar. Objektif, "çember" ya da "oküler hal­kası" denilen bir yuvarlak meydana ge­tirir. Bu ışıklı küçük yuvarlak, oküle­rin arkasında yer alır ve genellikle göz­bebeği yuvarlağından küçüktür. Bu, gözün en fazla ışık almasına elverişli yerdir. Objektif, odak uzaklığı çok bü­yük olan bir sistemdir. Rasathane dür­bünlerinde bu uzaklık birkaç metreye ulaşabilir.
Gök dürbününün iç tarafına yerleştiril­miş olan ağcık, gözlem işinde kesin bir ayar yapmaya yarar. Bu ağcık, örüm­cek ağının iplikleri gibi incecik ve bir­birini dikey olarak kesen iki telden meydana gelmiştir. Gök dürbününün optik ekseni, ağcık tellerinin kesişme noktasından geçen doğrudur. Eğer, bir yıldızın görüntüsü, bu kesişme nokta­sıyla çakışıyorsa, gözlem ayarı tamam demektir.
Gök dürbününün üzerine eklenmiş ara­yıcı denilen bir küçük dürbün de, göz­lem ayarının yapılmasında kolaylık sağlar. Gök dürbünü, görüntüleri ters olarak verir. Dolayısıyla yeryüzündeki cisimlerin gözlemine elverişli değildir. Bu bakımdan, karada kullanılan uzun erimli dürbünlere, görüntüyü düzeltici bir optik düzen eklenmiştir.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.