Header Ads

Krank Mili Nedir, Nasıl Çalışır?

Alet: Krank mili
Mucit: *
Tarih: *
Kategori: Mekanik
Krank mili içten yanmalı motorlarda kullanılan bir mekanik aksamdır. Görünüşüyle bildiğimiz marangoz mat­kabını andıran ve onun gibi bir kol va­sıtasıyla çalışan kran miline "manivela mili" de denir. Genellikle dövme de­mirden yapılmıştır. Krank mili, biyel koluyla motorun pistonuna bağlıdır. Pistonun, biyel kolu aracılığıyla krank milinin dirsekleri üzerine yaptığı ba­sınç, mili döndürür. Bu dönme ha­reketi de, bir iletim düzeniyle, oto­mobilin tekerleklerine aktarılır.

Krank mili üzerindeki dirsekler, milin ekseninden bir hayli çıkık olduklarından, dönme sırasında bir dengesizlik durumu meydana getirebilirlerdi. Bu sakınca, dirseklerin ağırlığına eşit bi­rer denkleştirme kitlesiyle önlenmiştir. Krank milini donatan küçük eksenle­re, biyel kolu ayaklan eklemlidir. Her biyel ayağı için bir eksen vardır.

Ancak "V" tipi motorlarda, iki biyel ayağı, bir eksene eklemlidir. Motor kuvvetinin krank miline ile­tilmesi sırasında motordan kuvvetin akışı düzenli değildir. Bazı anlar var­dır ki, krank miline başka anlardakinden daha fazla kuvvet biner ve mil, daha hızlı dönmek zorunda kalır. Bu durum, krank milinde bir burulma tireşimi meydana getirir. Bu titreşim, titreşim amortisörü veya "damper" adı verilen ve bir çift küçük volanı olan bir aygıtla kontrol altına alınmıştır. Bu aygıt olmasaydı, krank mili, belli bir hızdan sonra, aşırı burulma nedeniyle kırılabilirdi. Vantilatör kayış kasnağı da, buna ta­kılı durumdadır.

Krank mili, teker­leklerden başka, motorun diğer eklem­li parçalarını (karbüratörü besleyen pompa, yağlama ve su pompaları, elekt­rik akımını sağlayan dinamo, vantila­tör gibi) harekete geçirir. Dört devirli motorların ölü anlarında, pistonlar itici güç sağlamadıkları za­man, krank milinin ucuna yerleştiril­miş volan tarafından biriktirilmiş ener­jinin bir bölümü, iletim düzeniyle ak­tarılmaya devam eder.
krank mili hakkında bilgi
Krank mili detay

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.